Znajdź na stronie


Bonifikaty

Studia podyplomowe jeszcze taniej. Skorzystaj z promocji i oszczędź 150 zł.
 
Każda osoba, która złoży komplet dokumentów oraz przedłoży kupon edukacyjny nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów skorzysta z rabatu. Szczegóły w regulaminie promocji.
 
O kupony edukacyjne zapytaj swojego pracodawcę. 
 
Jeśli jesteś właścicielem firmy, odpowiadasz za rozwój pracowników, chcesz przeszkolić swój zespół? Skontaktuj się z nami. Komplet bonów nic nie kosztuje.
 
Bliższych informacji udziela z-ca dyrektora CSP Bartłomiej Cieszyński,  
tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.rzeszow.pl.
 
 

 

 

 
Absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, płacą czesne pomniejszone o 20% czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych.
 

W promocji udział mogą wziąć wszyscy absolwenci WSIiZ, którzy legitymują się:

  • dyplomem licencjata (inżyniera), 
  • dyplomem magistra,
  • świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. 


Absolwenci studiów podyplomowych nie muszą okazywać karty klubu absolwenta. 

 Więcej informacji można uzyskać w biurze Centrum Studiów Podyplomowych, tel. 17 866 12 85, lub 17 866 14 86,
e-mail: csp@wsiz.rzeszow.pl, a także w regulaminie promocji.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy finansuje studia podyplomowe

100% czesnego

Każdy bezrobotny i poszukujący pracy, który kwalifikuje się do podjęcia kształcenia podyplomowego (posiada co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera) i chce skorzystać z dofinansowania powinien złożyć stosowny wniosek w PUP.  Urząd Pracy może sfinansować do 100% kosztów kształcenia nie więcej jednak niż 300% średniego wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy finansuje studia przez cały okres ich trwania i nie ma znaczenia czy słuchacz w międzyczasie znalazł zatrudnienie lub założył np. działalność gospodarczą.

Stypendium

Przez okres trwania studiów, słuchacz będzie pobierał stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Bliższych informacji można  uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy (np. pup.rzeszow.pl).  

 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl