Znajdź na stronie


Kursy doskonalenia zawodowego

 Kursy doskonalenia zawodowego

 

Oferta specjalna

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie.  

Szkolenie z wykorzystaniem Pracowni  obrabiarek sterowanych numerycznie i Pracowni do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.

PROGRAM:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 godz.
 • Technologia z rysunkiem technicznym – 18 godz.:
  • narzędzia skrawające płytkowe 
  • rysunek techniczny 
  • dobór narzędzi z katalogu 
  • narzędzia pomiarowe 
 • Budowa obrabiarek CNC – 12 godz. 
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC – 24 godz.
 • Praktyczne ustawienie obrabiarki CNC oraz diagnostyka procesu skrawania - 34 godz.


Całkowity czas trwania szkolenia:  90 h
Cena: 1390 zł/ osobę
Maksymalna liczba osób : 10

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

Wykaz pozostałych kursów realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach

Pracownia

Kurs

Ilość godzin

Liczba stanowisk

Cena
PLN/osobę

PRACOWNIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie

10

Do 10

190

Praktyczne ustawienie obrabiarki CNC oraz diagnostyka procesu skrawania

25

Do 10

490

PRACOWNIA DO NAUKI PROGRAMOWANIA I SYMULACJI PRACY OBRABIAREK CNC

Programowanie i symulacja pracy obrabiarek CNC

25

Do 15

490

PRACOWNIA POMIARÓW WARSZTATOWYCH

Tworzenie dokumentacji technicznej w formie plików bryłowych i dokumentacji płaskiej Autodesk Inventor

 

30

Do 15

540

Komputerowe wspomaganie wytwarzania EdgeCam

 

30

Do 15

540

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Mitutoyo

 

30

Do 5

780

Metrologia wielkości geometrycznych

 

30

Do 15

540

PRACOWNIA MECHATRONIKI

Projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

 

30

Do 15

540

Programowanie sterowników PLC

 

30

Do 15

540

PRACOWNIA ŁĄCZENIA METALI

Spawanie metodą MAG

120

Do 10

2390*

Spawanie metodą TIG

120

Do 10

2390*

PRACOWNIA NAPRAW SAMOCHODOWYCH

Diagnozowanie układu hamulcowego, jezdnego, kierowniczego i zawieszenia

30 

Do 15

540

Diagnostyka silnika, układów klimatyzacji i analiza spalin

30

Do 15

540

PRACOWNIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Kursy w przygotowaniu

 

Do 15

 

*Dla chętnych egzamin państwowy – koszt 150 zł 

 

MODUŁY DODATKOWE DO KURSÓW CNC:

Kurs

Ilość godzin

Liczba stanowisk

Cena PLN

Technologia z rysunkiem technicznym

40

15

690

Zajęcia praktyczne z tokarek konwencjonalnych

10

8

190

Zajęcia praktyczne z frezarek

10

8

190

Zajęcia praktyczne z wiertarek

10

8

190

 

Aby zapisać się na kurs wystarczy pobrać, wypełnić i przesłać do Centrum Studiów Podyplomowych formularz zgłoszenia.

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl