Znajdź na stronie


Studia dofinansowane

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Nawet 70% dofinansowania do studiów podyplomowych

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego mogą uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych dla siebie i swoich pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. W zależności od wielkości firmy dofinansowanie wynosi od 50% do 70% kosztów studiów podyplomowych, a kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi od 3 tys. zł do 4.2 tys. zł.

Więcej informacji o warunkach dofinansowania: rpo.podkarpackie.pl

Osoby zainteresowane dofinansowaniem z rejonów  Przemyśl, Przeworsk, Lubaczów, Jarosławzapraszamy na stronę http://www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl.

Aktualna oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

W 2017 roku pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do kursów, szkoleń i/lub studiów podyplomowych w ramach wsparcia kształcenia pracowników z sektora przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz kształcenia z obszaru zawodów deficytowych w danym powiecie lub województwie (www.barometrzawodow.pl)
 
 

 

Trzy kroki, aby uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia lub studia podyplomowe rozpoczynające się w 2017 roku.

 
 

Do końca 2017 r. w priorytety KFS wpisuje się wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych oraz osób po 45 roku życia, a także wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne(Dz.U. z 2015 r., poz. 978).


Otrzymanie dofinansowania ze środków KFS uzależnione jest od decyzji poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu rejestracji lub działalności pracodawcy. Więcej informacji na stronach PUP. 


UWAGA! Wnioski należy składać do PUP z miejsca rejestracji lub terenu działalności pracodawcy.


 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI NAUKOWEJ (OPEN)

Fundusz pożyczkowy udzielany na szkolenia i studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.  Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia.
 
Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.
 
Pełna informacja o Funduszu i zasadach współpracy dostępna jest na stronie www.open.frp.pl
 
 
Jesteś pracodawcą lub pracownikiem, skontaktuj się z nami:
Marta Cisek-Babiarz  
tel. 17 866 15 17, e-mail:  mcisek@wsiz.rzeszow.pl 
 
Bartłomiej Cieszyński
Tel. 17 866 15 18, e-mail: b.cieszynski@wsiz.rzeszow.pl
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl