Znajdź na stronie


Szkolenia dla firm

 

 


Dla zainteresowanych firm i instytucji oferujemy szkolenia dostosowane do potrzeb zamawiającego. 

 
Proponujemy 3 stopniowe podejście do realizacji szkolenia 
 
Szkolenia dla firm

 

  • Analiza: Przeprowadzenie wywiadu z wyznaczonymi przez Klienta pracownikami w celu oceny sytuacji firmy i odpowiedniego dostosowania programu do specyfiki Klienta
  • Oferta: Przedstawienie i uzgodnienie z Klientem zakresu szkoleń
  • Szkolenie: Realizacja uzgodnionego zakresu szkoleń
 
 
Kontakt w sprawie szkoleń:
 
Marta Cisek-Babiarz dyr. Centrum Studiów Podyplomowych
mcisek@wsiz.rzeszow.pl
tel. 17 866 15 17
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl