Znajdź na stronie


Wzornictwo przemysłowe i druk 3D

Cel

W ramach studiów na kierunku Wzornictwo przemysłowe i druk 3D przekazujemy wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania produktu, opakowania, grafiki komputerowej i modelowania 3d. Nauczymy wybierania formy przekazu plastycznego do kreowania swych idei twórczych i sposobów komunikacji służących współpracy z producentami, agencjami reklamowymi, studiami projektowymi, pracowniami plastycznymi, instytucjami kultury, a także prowadzenia samodzielnej działalności projektowej. 
 

Adresat

Studia adresowane są do absolwentów (z dyplomami licencjata lub magistra) wyższych uczelni artystycznych, technicznych, humanistycznych, a szczególnie do pracowników działów marketingu i promocji firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, pracowników urzędów państwowych zajmujących się współpracą z projektantami, np. w zakresie aranżacji przestrzeni publicznej, pracowników biur projektowych oraz pasjonatów dizajnu i sztuk plastycznych. 
 

 

Program

 • Historia designu
 • Myślenie projektowe
 • Modeling - sztuka makietowania
 • Modelowanie i druk 3D
 • Komputerowe wspomaganie projektowania 3D
 • Komputerowe wspomaganie projektowania 2D
 • Psychofizjologia widzenia w projektowaniu
 • Pracownia projektowania produktu
 • Projektowanie dla przemysłu i zarządzanie projektem
 • Zarządzanie komunikacją w projektowaniu
 • Sztuka prezentacji 
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Projekt

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (198 godzin)

Opłata za semestr studiów: 
2 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Krzysztof Groń


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl